|
|
2
2

Últimas entradas

15/08/2022
Ukraiński i rosyjski należą do wschodniej gałęzi języków słowiańskich i chociaż posiadają wiele elementów wspólnych, są od siebie dystynktywnie różne . Chociaż w mowie mogą wydawać się do siebie bardzo zbliżone, da się je rozpoznać. Różne ścieżki historii i ewolucji kulturowej narodów ukraińskiego i rosyjskiego odcisnęły znaczący ślad na ich systemach językowych. Państwowość rosyjska rozwinęła...
08/08/2022
Rodzime języki są dla lokalnej ludności, oraz osób pragnących je poznać, nośnikiem tożsamości i wiedzy. Społeczności rdzenne obecne są w ponad stu państwach, a ich znaczenie jest szczególnie ważne w obu Amerykach. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić i krótko scharakteryzować te najczęściej używane oraz zastanowić się, czemu ich znajomość wciąż ma znaczenie. Za języki rdzennie amerykańskie...